Politics

President Trump Arrives in Da Nang, Vietnam for APEC 2017 Summit 11/10/17

President Trump Arrives in Da Nang, Vietnam for APEC 2017 Summit 11/10/17

President Donald Trump arrives in Da Nang, Vietnam to attend the APEC 2017 summit with other world leaders 🇺🇸🇻🇳
Da Nang, Vietnam
November 10, 2017

Trump In Asia FULL Playlist: https://www.youtube.com/playlist?list=PLidc2-f0YeY7_gSWecVYhMlOpDHqEQ4cs

Tổng thống Donald Trump đến Đà Nẵng, Việt Nam tham dự hội nghị thượng đỉnh APEC 2017 với các nhà lãnh đạo thế giới khác
Đà Nẵng, Việt Nam
Ngày 10 tháng 11 năm 2017

none
2017-11-10T05:39:35.000Z